NAŠ TIM

Ovlašteni inženjer

Igor Budimirov

mag. ing. geode. et geoinf., Geo Team d.o.o.

Marijana Budimirov

administrativni referent, Geo Team d.o.o.

O NAMA

Geo Team d.o.o. je ovlaštena tvrtka za obavljanje geodetske djelatnosti, osnovana u listopadu 2018. godine sa sjedištem u Dugoj Resi, no tvrtka obavlja poslove na cijelom području RH. Od početka 2021. godine tvrtka je osnovala ispostavu u Topuskom kako bi bili pristupačniji strankama iz sisačko-moslavačke županije.

Iako relativno mlada tvrtka, posjedujemo bogato iskustvo u svim spektrima geodetske struke, od katastarske do inženjerske geodezije.

Za Vas izrađujemo sve vrste geodetskih elaborata, od upisa objekta u katastar i zemljišne knjige, parcelacijske elaborate, usklađenja katastra i zemljišne knjige pa do geodetskih podloga za ishođenje građevinske dozvole kao i iskolčenja građevina i praćenje gradnje.

Također imamo iskustva na polju inženjerske geodezije kao što su iskolčenja prometnica i infrastrukture te praćenje gradilišta od početka gradnje do izrade elaborata vodova i evidentiranja izvedenog stanja u katastar infrastrukture.

USLUGE KOJE NUDIMO

 • Upis objekata u katastar i zemljišnu knjigu
 • Dioba/spajanje katastarskih čestica
 • Provedba u zemljišnoj knjizi
 • Evidentiranje stvarnog položaja međa
 • Geodetska podloga (snimak stvarnog stanja terena) u svrhu ishođenja građevinske dozvole – „Geodetski projekt“
 • Iskolčenje objekata
 • Praćenje izgradnje
 • Promjena načina uporabe katastarske čestice
 • Prijedlog utvrđivanja građevne čestice
 • Inženjerska geodezija
 • Legalizacija
 • Geodetski snimak za uporabnu dozvolu

OPĆI PODACI O TVRTKI

GEO TEAM d.o.o. za geodetske usluge i trgovinu

Trg sv. Jurja 12

47250 Duga Resa

OIB: 47662730597

Registrirano pri Trgovačkom sudu u Karlovcu, stalna služba Karlovac, MBS: 081202763

Kontakt telefon: 047/643-990 | 044/201-776

Kontakt mobitel: 098/493-654 | 098/387-540

Kontakt e-mail: info@geoteam.hr

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Žiro račun: HR0723400091111015890 kod Privredne Banke Zagreb d.d., Zagreb

Uprava: Igor Budimirov

Broj upisnika u imeniku ovlaštenih inženjera geodezije: Budimirov Igor, mag.ing.geod. et geoinf., br.up. 1476