NAŠ TIM

Ovlašteni inženjer

Igor Budimirov

mag. ing. geode. et geoinf., Geo Team d.o.o.

Stručni suradnik

Veljko Budimirov

dipl. ing. geod., Geo Team d.o.o.

Geodetski tehničar

Boris Novosel

mag. ing. geode. et geoinf., Geo Team d.o.o.

Marijana Budimirov

mag. ing. geode. et geoinf., Geo Team d.o.o.

O NAMA

Geo Team d.o.o. je ovlaštena tvrtka za obavljanje geodetske djelatnosti, osnovana u listopadu 2018. godine sa sjedištem u Dugoj Resi, no tvrtka obavlja poslove na cijelom području RH. Od početka 2021. godine tvrtka je osnovala ispostavu u Topuskom kako bi bili pristupačniji strankama iz sisačko-moslavačke županije.

Iako relativno mlada tvrtka, posjedujemo bogato iskustvo u svim spektrima geodetske struke, od katastarske do inženjerske geodezije.

Za Vas izrađujemo sve vrste geodetskih elaborata, od upisa objekta u katastar i zemljišne knjige, parcelacijske elaborate, usklađenja katastra i zemljišne knjige pa do geodetskih podloga za ishođenje građevinske dozvole kao i iskolčenja građevina i praćenje gradnje.

Također imamo iskustva na polju inženjerske geodezije kao što su iskolčenja prometnica i infrastrukture te praćenje gradilišta od početka gradnje do izrade elaborata vodova i evidentiranja izvedenog stanja u katastar infrastrukture.

USLUGE KOJE NUDIMO

 • Upis objekata u katastar i zemljišnu knjigu
 • Dioba/spajanje katastarskih čestica
 • Provedba u zemljišnoj knjizi
 • Evidentiranje stvarnog položaja međa
 • Geodetska podloga (snimak stvarnog stanja terena) u svrhu ishođenja građevinske dozvole – „Geodetski projekt“
 • Iskolčenje objekata
 • Praćenje izgradnje
 • Promjena načina uporabe katastarske čestice
 • Prijedlog utvrđivanja građevne čestice
 • Inženjerska geodezija
 • Legalizacija
 • Geodetski snimak za uporabnu dozvolu

OPĆI PODACI O TVRTKI

GEO TEAM d.o.o. za geodetske usluge i trgovinu

Trg sv. Jurja 12

47250 Duga Resa

OIB: 47662730597

Registrirano pri Trgovačkom sudu u Karlovcu, stalna služba Karlovac, MBS: 081202763

Kontakt telefon: 047/643-990 | 044/201-776

Kontakt mobitel: 098/493-654 | 098/387-540

Kontakt e-mail: info@geoteam.hr

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Žiro račun: HR0723400091111015890 kod Privredne Banke Zagreb d.d., Zagreb

Uprava: Igor Budimirov I Veljko Budimirov

Broj upisnika u imeniku ovlaštenih inženjera geodezije: Budimirov Igor, mag.ing.geod. et geoinf., br.up. 1476